Privacybeleid
dell'Ora -fashion watches & jewelry

Versie 0.2 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20-05-2018.


Uw privacy is voor ons van groot belang dell'Ora doet daarom ten alle tijden
haar uiterste best om correct en integer om te gaan met de persoonlijke gegevens
die u aan ons verschaft. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen
en verwerken als u van onze website gebruik maakt, waarom we deze gegevens
verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van dell'Ora.
U dient zich ervan bewust te zijn dat dell'Ora niet verantwoordelijk
is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan
het privacy beleid te accepteren.

dell'Ora respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site
en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die
u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 


Ons gebruik van verzamelde gegevens

 


Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens
worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van dell'Ora of die van een derde partij. Wij zullen
deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van dell'Ora of die van een derde partij.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.


Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat
wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst)
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen
beveiligde servers van dell'Ora of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te
houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij
gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen
systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende
applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern
gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.


Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Mits u wenst uw persoonlijke informatie
in te zien, te wijzigen of geheel te laten verwijderen kunt u dit doen door een aanvraag tot inzage of
wijziging in te dienen via Rvandeun@dellOra.eu.  

 


Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te
melden.
* Momenteel maken we bij dell'Ora geen gebruik van de functie om nieuwsbrieven of dergelijke
berichtgeving te versturen, Echter mochten we dit in de toekomst eventueel wel doen dan is het
hierbovenstaande van toepassing.  


Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met
ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
* Momenteel maken we bij dell'Ora geen gebruik van de functie om nieuwsbrieven of dergelijke
berichtgeving te versturen, Echter mochten we dit in de toekomst eventueel wel doen dan is het
hierbovenstaande van toepassing.  


Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites,
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.Over ons privacybeleid
dell'Ora - fashion watches & jewelry - geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend
gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig
om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen
uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop
verstrekte dienstverlening van dell'Ora - fashion watches & jewelry -.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/05/2018.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar
deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit
op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik
beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons
verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze
contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van
ons privacybeleid.Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.Webwinkelsoftware

CCVshop

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCVshop. Persoonsgegevens die u ten
behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.
CCVshop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen
uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCVshop is op basis van de overeenkomst die
wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan o.a. uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk
wachtwoordbeleid. CCVshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen
met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of
opgeslagen. CCVshop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen
concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.E-mail / Mailserver software

CCVshop

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van CCVshop. Deze
partij heeft 
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en
corruptie van uw en onze 
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. CCVshop heeft geen toegang tot
ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.Payment processors

CCVpay

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
geauthoriseerde betalingsverwerkersplatform van CCVpay. CCVpay verwerkt uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. CCVpay
heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. CCVpay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening
verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
CCVpay deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) 
persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.


Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van CCVpay's dienstverlening
waarvoor zij derden inschakelen. CCVpay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de
wettelijke termijnen is toegestaan.Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via
WebwinkelKeur dan bent 
u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt
deze gegevens met ons, zodat wij de review 
aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur
publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen 
website. In sommige gevallen kan
WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. 
In het geval dat
wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met 
WebwinkelKeur.
Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om
een review achter te laten. 
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het
recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening 
derden in te schakelen, hiervoor
hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde 
waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op
de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
Wij maken gebruik van de 
diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen.
Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en 
woonplaatsgegevens met PostNL delen.
PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de 
overeenkomst. In het
geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen 
ter
beschikking.


DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
Wij maken gebruik van de 
diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en 
woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt
deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de 
overeenkomst. In het geval dat DHL
onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Facturatie en boekhouden

Kemps v.d. Vorst

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
Kemps v.d. Vorst. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot
uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen
.
Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. 

Kemps v.d. Vorst is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
Kemps v.d. Vorst gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven
beschreven.Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een
bestelling plaatst 
dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons.
Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te 
handelen.
Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen
tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform
een bestelling plaatst 
dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken
deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en
hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te
beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Catawiki

Wij veilen (een deel van) onze artikelen via het platform van Catawiki.
Als u via dit platform een product/kavel van ons wint dan deelt Catawiki uw bestel- en
persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om 
uw bestelling af te handelen.
Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.
Dat wil zeggen dat het doel van de 
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u
verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor 
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt
en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - 
op een later moment contact
met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.
Uw gegevens worden 
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige
administratieve verplichtingen te voldoen. 
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden
op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed 
of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening 
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen 
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan dell'Ora - fashion watches & jewelry - op grond van een wettelijke
verplichting worden 
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk
onderzoek van overheidswege. In 
een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen,
maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet 
ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren
totdat u aangeeft 
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons
aangeeft zullen wij dit tevens opvatten 
als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw 
(persoons)gegevens te bewaren, deze
gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar
aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde
rechten met 
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij
leggen u hieronder uit welke 
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. 
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar
uw bij ons reeds 
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of
bijvoorbeeld per post wenst te 
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.
Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in 
het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van 
gegevens ontvangt u
in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u
vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe 
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U 
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als
uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons 
bekende e-mailadres een kopie van alle
gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder
vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe 
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen
aan onze contactpersoon voor 
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres
een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 


Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe 
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. 
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 


Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe 
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek
met die strekking doen aan onze 
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30
dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt 
ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij 
hebben verwerkt of in
opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid 

kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of 
in opdracht van dell'Ora - fashion watches & jewelry -. Als u bezwaar
maakt zullen wij onmiddellijk de 
gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van
uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij 
afschriften en/of kopieën van gegevens die wij
(laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de 
verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
worden 
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van
toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon
voor privacyzaken. Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij 
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze 
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet-
en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij 
verzamelen informatie over uw surfgedrag en
delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in 
samenhang met andere datasets
interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen.
Google 
gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties
(Adwords) en overige Googlediensten en producten. 


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in
deze privacyverklaring.  Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter
altijd de meest 
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij
reeds verzamelde gegevens met 
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail
op de hoogte.

 

Vragen en feedback


We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:                   dell'Ora
- fashion watches & jewelry -

  • Rvandeun@dellOra.eu
  • +31 6 1919 3924
  • Kortenaerstraat 34
  • 5703CC te Helmond